FANDOM


Mòdul 8: Aplicacions Web Editar

Curs: 1er

Aula: 103

Professor: David Marti Batalla

Unitats Formativas:

  1. Configuració i ús d’aplicacions web de darrera generació: correu electrònic, calendaris en línia, altres aplicacions i eines d’ofimàtica
  2. Instal•lació, configuració de gestors d’arxius web.
  3. Instal•lació i configuració de portals web amb gestors de continguts
  4. Instal•lació i configuració de portals web d’aprenentatge a distància