FANDOM


Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques Editar

Curs: 1er

Aula: 103

Professor: Miquel Avila

Unitats Formativas:

  1. Aplicacions ofimàtiques: Implantació i atenció a l’usuari
  2. Gestió electrònica del correu i l’agenda
  3. Elaboració avançada de documents de text
  4. Elaboració avançada de documents de càlcul
  5. Elaboració avançada de documents amb bases de dades
  6. Tractament d’imatge i vídeo – Presentacions